Blogia
luosva

PLAN DE ESTUDOS DO 2º CURSO DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (ciclo medio).

PLAN DE ESTUDOS DO 2º CURSO DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (ciclo medio).

SEGUNDO CURSO.

Montaxe e mantemento mecánico (220 horas).

 • Interpretación de planos de elementos de máquinas e equipos
 • Execución de unións fixas, móbiles e desmontables. Unións soldadas, remachadas e aparafusadas
 • Montaxe de elementos mecánicos
 • Metroloxía
 • Instalación de maquinaria.
 • Mantemento mecánico.
 • Seguridade nas instalacións e montaxes.

Montaxe e mantemento eléctrico (185 horas).

 • Representación gráfica e simboloxía nas instalacións eléctricas.
 • Instalacións eléctricas industriais.
 • Máquinas eléctricas.
 • Instalacións automatizadas
 • Circuítos electrónicos de aplicación ó equipo industrial.
 • Seguridade nas instalacións e montaxes.

Conducción e mantemento de liñas automatizadas (145 horas).

 • Organización do mantemento
 • Procesos de producción automatizados
 • Medios de manipulación, transporte e almacenamento en liñas de producción automatizadas
 • Regulación de sistemas automatizados
 • Diagnóstico de avarías.

Calidade na montaxe e proceso (55 horas).

 • Fundamentos de metroloxía
 • Técnicas de medición
 • Calidade
 • Técnicas de control de calidade
 • Ferramentas básicas de análise de calidade
 • Informes e pautas de verificación, aspectos que cómpre considerar na súa realización e presentación.

Formación e orientación laboral (55 horas).

 • Saúde laboral
 • Lexislación e relacións laborais
 • Orientación e inserción socio-laboral
 • O sector productivo na Comunidade Autónoma de Galicia.

Formación en centros de traballo (380 horas).

Prácticas na empresa privada, onde utilizarán os coñecementos adquiridos.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres