Blogia
luosva

PLAN DE ESTUDOS DO 2º CURSO DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (ciclo medio).

PLAN DE ESTUDOS DO 2º CURSO DE MANTEMENTO INDUSTRIAL (ciclo medio).

SEGUNDO CURSO.

Montaxe e mantemento mecánico (220 horas).

 • Interpretación de planos de elementos de máquinas e equipos
 • Execución de unións fixas, móbiles e desmontables. Unións soldadas, remachadas e aparafusadas
 • Montaxe de elementos mecánicos
 • Metroloxía
 • Instalación de maquinaria.
 • Mantemento mecánico.
 • Seguridade nas instalacións e montaxes.

Montaxe e mantemento eléctrico (185 horas).

 • Representación gráfica e simboloxía nas instalacións eléctricas.
 • Instalacións eléctricas industriais.
 • Máquinas eléctricas.
 • Instalacións automatizadas
 • Circuítos electrónicos de aplicación ó equipo industrial.
 • Seguridade nas instalacións e montaxes.

Conducción e mantemento de liñas automatizadas (145 horas).

 • Organización do mantemento
 • Procesos de producción automatizados
 • Medios de manipulación, transporte e almacenamento en liñas de producción automatizadas
 • Regulación de sistemas automatizados
 • Diagnóstico de avarías.

Calidade na montaxe e proceso (55 horas).

 • Fundamentos de metroloxía
 • Técnicas de medición
 • Calidade
 • Técnicas de control de calidade
 • Ferramentas básicas de análise de calidade
 • Informes e pautas de verificación, aspectos que cómpre considerar na súa realización e presentación.

Formación e orientación laboral (55 horas).

 • Saúde laboral
 • Lexislación e relacións laborais
 • Orientación e inserción socio-laboral
 • O sector productivo na Comunidade Autónoma de Galicia.

Formación en centros de traballo (380 horas).

Prácticas na empresa privada, onde utilizarán os coñecementos adquiridos.

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres